Jednostka pomiarowa ARES II Jednostka pomiarowa ARES II

OFERTA ZAWIERA OPIS BADANIA GEOFIZYCZNEGO-BADANIA ELEKTROOPOROWEGO ERT

Do elektrooporowych pomiarów geofizycznych używamy sprzętu firmy GF Instruments. Jest to pierwszy sprzęt tego producenta tomografii elektrooporowej ERT w województwie śląskim. Aparatura geofizyczna ERT jest nowoczesna oraz ma możliwość pomiaru za pomocą wielu kanałów. Pozwala to na optymalizacje czasu pomiaru. Cena tomografii elektrooporowej ERT jest dzięki temu korzystna nawet dla inwestorów prywatnych.

 

Metody pomiarowe przy wykorzystaniu tomografii elektrooporowej ERT

ARES II jest systemem tomografii elektrooporowej ERT. Wykorzystujemy go do obrazowania oporności i polaryzacji indukowanej.

Może być stosowany do badania geofizycznego:

 • w dwóch wymiarach 2D, a także trójwymiarowo 3D,
 • VES (Vertical Electrical Sounding) - pionowe sondowania elektryczne,
 • RP (resistivity profiling) profilowanie elektrooporowe,
 • SP (Self Potencial) własnego potencjału,
 • IP (Induced polarization) polaryzacja wzbudzona.

 

Obsługiwane szeregi pomiarowe dopasowywane ze względu na specyfikację badań geofizycznych to: 

 • WennerAlpha/Beta/Gamma,
 • Schlumberger,
 • Dipol-Dipol,
 • Biegun-Dipol,
 • odwrócony Biegun-Dipol,
 • metoda średniego gradientu
 • inne zdefiniowane przez użytkownika

 

Szeregi te różnią się pomiędzy sobą:

 • głębokością penetracji gruntu,
 • rozdzielczością (jakością),
 • metodyką pomiarów.

 

Do celów interpretacyjnych używamy programu RES2DINV. Program automatycznie wybiera parametry inwersji dla określonego zestawu danych.

 

Od czego zależy jakość badania geofizycznego - badanie elektrooporowe 

Podstawą badań jest określenie elektrycznej oporności badanego ośrodka. Profile pomiarowe są zróżnicowanej długości dopasowanej do celu poszukiwań. Głębokość pomiaru sięga do głębokości 70 m i więcej. Na jakość pomiarów geofizycznych wpływa ilość i rozstaw aktywnych elektrod pomiarowych. Im mniejsze odległości między elektrodami pomiarowymi, tym lepsza rozdzielczość pomiarów. Lokalizacja profilu poza miejscami obarczonymi negatywnym wpływem na pomiar również jest bardzo ważna.

Główne zastosowania metody elektrooporowej to:

 1. poszukiwanie wód podziemnych,
 2. lokalizacja uskoków tektonicznych,
 3. badanie terenów pogórniczych w celu określenia zagrożenia dawną eksploatacją górniczą,
 4. badania geotechniczne,
 5. monitoring zapór wodnych i wałów rzecznych,
 6. badanie zasięgu skażenia gruntu,
 7. badania warstw geologicznych,
 8. poszukiwanie minerałów,
 9. badania archeologiczne, wykrywanie jaskiń i inne.

 

Przykłady zastosowania badania elektrooporowego

 • Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania pomiarów dla poszukiwania wody metodą elektrooporową.
 • Szczegółowa informacja geologiczna dla lokalizacji, wiercenia i budowy studni była podstawowym zadaniem geofizyka.
 • Dzięki badaniu geofizycznemu można precyzyjnie zaprojektować lokalizacje otworu studziennego.

Wstępną koncepcję badania oparto na odwzorowaniu stref tektonicznych i zwietrzałych skał. Ze względu na wymagany duży zasięg głębokościowy wybrano szereg pomiarowy Biegun-Dipol.

Zdjęcie przedstawia lokalizację uskoku tektonicznego wypełnionego przepuszczalnymi zwietrzałymi skałami dogodnymi do budowy studni bogato wyposażonej w wodę.

 

Producent aparatury do badania elektrooporowego - tomografia elektrooporowa ERT